Fundacja Chocimska

Szkoła Podstawowa

We wrześniu 2011 r. rozpoczęła działalność szkoła podstawowa Fundacji Chocimska, należąca do Zespołu Szkół „Bednarska”. Szkoła działa w budynku przy ul. Chocimskiej 5.

Po dalsze informacje zapraszamy na stronę Szkoły Podstawowej: www.spchocimska.edu.pl, kliknij tu aby przejść na tę stronę.Od 1 lipca 2013 r dyrektorem szkoły podstawowej „Chocimska” będzie p. Katarzyna Ogórek – wcześniej dyrektor szkoły waldorfskiej w Warszawie. Szkoła będzie nadal funkcjonowała w budynku przy ul. Chocimskiej 5.

Zespół Szkół „Bednarska” od 1 września 2013 r. organizuje nową szkołę podstawową przy ul. Kawalerii 5 w Warszawie. Na dyrektora tej szkoły została powołana p. Magdalena Bedyńska – dotychczasowy dyrektor szkoły podstawowej „Chocimska”.

Program nauczania szkoły podstawowej „Chocimska” będzie nadal respektował zasady „Bednarskiej”. Szkoła podstawowa „Chocimska” ma podpisaną od 2011 r. umowę z Zespołem, która gwarantuje, że jej absolwenci są i będą przyjmowani bez egzaminów wstępnych do gimnazjów Zespołu na zasadach analogicznych jak absolwenci innych szkół Zespołu. Szkoła przy ul. Chocimskiej 5 będzie nadal prowadzona przez Fundację „Chocimska”, z której od 1 lipca 2013 ustąpią przedstawiciele Zespołu Szkół „Bednarska”.

Obie szkoły prowadzą rekrutację uzupełniającą do wszystkich klas. Rodziców kandydatów prosimy o zwracanie dokładnej uwagi, do której ze szkół chcą zapisać swoje dzieci.

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół I SLO „Bednarska”


Zarząd Fundacji „Chocimska”