Fundacja Chocimska

Działania statutowe

Fundacja została powołana do wspierania szeroko rozumianej edukacji dzieci i młodzieży. Dokładny zakres działań zapisany jest w dokumentach statutowych fundacji. Tutaj prezentujemy działania, które są służą realizacji celów postawionych przed fundacją.

Fundacja założyła i jest organem prowadzącym Niepubliczną Szkołę Podstawową „Chocimska”. Szkoła należy do Zespołu Szkół „Bednarska”. Współpraca z Zespołem pozwala nam prowadzić szkołę na wysokim poziomie merytorycznym. „Bednarska” ma uznaną renomę i jej doświadczenie w prowadzeniu szkół jest nie do przecenienia. Szczegółowe informacje n.t. naszej szkoły zamieszczone są bezpośrednio na jej stronach: www.spchocimska.edu.pl. Środki na funkcjonowanie szkoły pochodzą z czesnego oraz dofinansowania ustawowego.

Kolejnym środkiem realizacji celów statutowych jest wspieranie materialne dzieci i młodzieży, wyrównywanie ich szans edukacyjnych przez bezpośrednie wsparcie finansowe. Wsparcie realizowane jest we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Maharadży Jam Saheba Digvijay Sinhji. Nasza Fundacja przekazuje środki finansowe na fundusz stypendialny prowadzony przez TPISLO. Stypendia są fundowane wg regulaminu Towarzystwa. Środki przekazywane na stypendia pochodzą ze środków własnych Fundacji.

Fundacja Chocimska jest również zaangażowana w projekt lokalizacji oprogramowania edukacyjnego dla dzieci w wieku 6-13 lat Sugar. Więcej informacji na temat tego projektu można znaleźć na stronie www.bajtek.edu.pl i www.sugarlabs.org. Nasza Fundacja otrzymała grant na realizację fragmentu tego projektu od Fundacji Orange – do wykorzystania w I połowie 2012 r.